Bahay BlogKaalaman sa arkitektura Ang simbahan ay isang mahalagang puwang.

Ang simbahan ay isang mahalagang puwang.

1549306905268340124 Style Lab Architects & Engineers: Arkitekto Ahn Eung-jun

simbahan

Ang simbahan... Ang simbahan ay tulad ng isang paliguan (1 Juan 1: 7).

Ang simbahan ay tulad ng isang ospital (Mateo 8: 5-7)

Ito ay isang mahalagang lugar.

Lugar
pagkakakilanlan
kaisipan

Ang puwang na naglalaman ng mahalaga
Inaasahan kong nagamot mo ito nang ganoon.

Iba pang mga post sa kategorya