Bahay BlogKaalaman sa arkitektura Ang "Ginto" ay hindi inilalapat kahit saan.

Ang "Ginto" ay hindi inilalapat kahit saan.

Huwag maglagay ng ginto

Gawin mo lang ang dapat mong gawin.

Kailangan ko lang sumubok 
Maganda ang mga marka. Iyon ang totoo.

Ayan
Kung inilagay mo ang isa na mas mahusay ang iyong ginawa
Ito ay nagiging isang "pambansang larangan".

Isang pagkakakilanlan ng espasyo
Bigyan mo lang ito ng isang pakiramdam.

Pinag-uusapan ko ito minsan, ngunit ang "ginto" ay hindi inilalapat kahit saan.

Kapag naglalagay ng ginto, maglagay ng binhi dito na may epekto
Iyon ay "patayin".

Iba pang mga post sa kategorya