Bahay BlogKaalaman sa arkitektura Ang mga puno ng ubas ay nakakaapekto sa mga gusali.

Ang mga puno ng ubas ay nakakaapekto sa mga gusali.

건물에 🌿🌿🌿 덩쿨을 설치하지마세요
Nyawang
건물을 💀뼈속까지 뚫고
들어갑니다.
Nyawang
매우 실같은 뿌리🌱가
돌도 뚫으며 큰뿌리로
🌲성장하거든요.
Nyawang
보기에는 좋아도,
건물 뼈속😰💀까지
망가지는 행위는 이익이 아니죠.
Nyawang
<Ito ay isang serye ng insolvent na konstruksyon>
Nyawang
Ang lakas ay wala nang walang Control!

Iba pang mga post sa kategorya