Bahay BlogKaalaman sa arkitektura Ang hindi magandang konstruksyon ay napapailalim sa demolisyon at suspensyon

Ang hindi magandang konstruksyon ay napapailalim sa demolisyon at suspensyon

좀 이상하지 않으세요?
Nyawang
첫번째사진
철골을 바닥에 고정시키는
앙카(은색2개)가 작다고
느껴지시나요?
Nyawang
두번째 사진
이건 일반인이 아시기
어려운 것인데
큰 볼트너트와 용접이 보이죠.?
Nyawang
1.볼트너트가 구조용이 안쓰고 일반
철물점 것을 썻고 😥
Nyawang
2.용접이 구조용접이 아닌 일반 잡철용접을 했네요.😤
Nyawang
3.맨위 은색2개는 규격 미달😲이네요.
Nyawang
둘다 리모델링이고
둘다 벽털고 철골세운것이고
둘다 한층또는 두개층을 버티는 구조인데
둘다 시공불량에
둘다 철거 대상, 공사정지 대상입니다.
Nyawang
<Ito ay isang serye ng insolvent na konstruksyon>
Nyawang
Ang lakas ay wala nang walang Control!

Iba pang mga post sa kategorya