Bahay BlogKaalaman sa arkitektura Upang lumikha ng isang ligtas na panlabas na pader, dapat kang manatili sa mga pangunahing kaalaman.

Upang lumikha ng isang ligtas na panlabas na pader, dapat kang manatili sa mga pangunahing kaalaman.

벽돌은 시공의기본이 4개면에 시멘트몰탈로 ???접착해야한다.
Iyon ang mga pangunahing kaalaman
Nyawang
이유는 벽돌의 구조적특징???이 그러하기 때문이다.
Nyawang
물론 철근콘크리트 구조의
외벽구성이 벽돌인것 뿐이니 안전할까?
??안전하지않다.
Nyawang
4면에 몰탈이 시공되었어안하나
2면만 시공되었다면
성능은 50%가아닌 30~18%?가 될수있다.
Nyawang
즉, 저 벽은 ?? 50 %의 성능도
안된다는 소리다. .
Nyawang
?디자인은 기능이어야 한다
Nyawang
<Ito ay isang serye ng insolvent na konstruksyon>
Nyawang
Ang lakas ay wala nang walang Control!

Iba pang mga post sa kategorya