Bahay BlogStyle Lab Pagpili ng mga materyales sa pamamagitan ng mga kaso ng pagkumpleto ng konstruksyon ng bahay sa bansa ng Pangyo

Pagpili ng mga materyales sa pamamagitan ng mga kaso ng pagkumpleto ng konstruksyon ng bahay sa bansa ng Pangyo

집은 5000~ 10000가지
재료가 모여 만들어진다.

재료의 크기, 색상, 공정등이
똑같은 결과를 주지않는다.

알차게 물건을살줄 안다면
물론~쉬운건아니지만… 내집을 지을때
올바르게~가치있는
내집을 지을수있게 된다.

2013년 보편적인 재료로
좋은결과를 얻었다.

Iba pang mga post sa kategorya