Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Kết hợp khả năng và khả năng mở rộng

Kết hợp khả năng và khả năng mở rộng

Khả năng

Có vẻ như
Nó cũng cho thấy khả năng mở rộng.
Nhìn quanh, có vẻ như anh đã lựa chọn hợp lý nhất.

Tầng một trông rất vui.
Tốt Đây là một tòa nhà tốt (Đại học Đan Mạch)

Các bài viết khác trong chuyên mục