Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Những bức tường và cửa sổ màu xám giống nhà tù

Những bức tường và cửa sổ màu xám giống nhà tù

1802635426196967865 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

하루
Các bác sĩ cho biết thêm:
하루종일 유리창만본다
Các bác sĩ cho biết thêm:
어떻게하면
어찌하면 회색벽에 맞는
회색의 유리를 얻을수있을까?
Các bác sĩ cho biết thêm:
보통유리는
투명, 블루, 그린, 브론즈만있는데
어찌하면,
회색벽 옆 유리에 회색벽유리를
얻을수있을까?
Các bác sĩ cho biết thêm:
정공법, 변칙법 모두
아파트 유리를 골백번도 더보며
Các bác sĩ cho biết thêm:
하루를 보낸다.

Các bài viết khác trong chuyên mục