Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc 과거나 지금이나 추구하는 가치는 동일하다

과거나 지금이나 추구하는 가치는 동일하다

1851157633030017799 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

1970년대와
2018년은 같다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
장식과 소품은
다른것이다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
장식따위,
Không nên
Các bác sĩ cho biết thêm:
과거와
지금이 다른건
Các bác sĩ cho biết thêm:
쓰인 빛의 종류만
다를뿐
Các bác sĩ cho biết thêm:
추구하는 가치는
같다.

Các bài viết khác trong chuyên mục