Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Nhà thờ là một không gian quý giá.

Nhà thờ là một không gian quý giá.

1549306905268340124 Kiến trúc sư & kỹ sư phòng thí nghiệm phong cách: Kiến trúc sư Ahn Eung-jun

nhà thờ

Nhà thờ... Nhà thờ giống như một nhà tắm (1 Giăng 1: 7).

Nhà thờ giống như một bệnh viện (Ma-thi-ơ 8: 5-7)

Đó là một nơi quan trọng.

Địa điểm
danh tính
tâm thần

Không gian chứa quan trọng
Tôi hy vọng bạn đối xử với nó nhiều như vậy.

Các bài viết khác trong chuyên mục