Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc “Vàng” không được áp dụng ở bất kỳ đâu.

“Vàng” không được áp dụng ở bất kỳ đâu.

Không áp dụng vàng

Chỉ cần làm những gì bạn phải làm.

Tôi chỉ phải đi thi 
Điểm tốt. Đó là sự thật.

Đó
Nếu bạn đặt một điều rằng bạn làm tốt hơn
Nó trở thành một "phạm vi quốc gia".

Một bản sắc của không gian
Chỉ cần cho nó một cảm giác.

Tôi nói về nó đôi khi, nhưng "vàng" không được áp dụng ở bất cứ đâu.

Khi áp dụng vàng, hãy áp dụng hạt giống với nó
Đó là "tắt".

Các bài viết khác trong chuyên mục