Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúcKéo lên Bên trong và bên ngoài phải giống nhau

Bên trong và bên ngoài phải giống nhau

Satoru

Bên ngoài và bên trong 
Nên giống nhau

Vậy nên 
Có một cảm giác sâu sắc
Bằng cách đó, bạn có thể tiến gần hơn đến "hoàn thành".

Rằng bên trong và bên ngoài đều giống nhau
Anemone, nhưng nó luôn cảm thấy tốt

Các bài viết khác trong chuyên mục