Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Thêm và bớt

Ploquet

Đèn nóng.

Nhận ánh sáng đánh bóng.

le Corbusier 
Nó giống như một phiên bản nhỏ của Braze Soleil.

Nhìn vào độ cao
Được tổ chức tốt 
Cửa sổ nằm ngang.
Một số cửa sổ

Ngay cả khi nó không phải là một điểm dừng tuyệt vời
Chính trị này cũng bị dừng lại.

Một cửa sổ ngang khá dài
Tỏa sáng trong sự đơn giản.

Thiết kế đơn giản nhưng
Chức năng nên là cơ sở.

Tuyệt vời là một mục đích khác
Tinh chỉnh chỉ là một mục đích khác
Thêm và bớt giống nhau tùy theo mục đích.

Các bài viết khác trong chuyên mục