Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc 땅의 가치를 올리는 방법

땅의 가치를 올리는 방법

1804115683479555163 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

땅을 이용한다는건
적극성과 소극성이 공존한다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
개발은 적극적이되
보존적 측면에서도 적극적이어야한다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
그것을 모르면 좋은땅도
땅은 가치를 잃는다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
이처럼
개발된 땅이라해도

😥다된게 아니다
Các bác sĩ cho biết thêm:
이제 시작일뿐이다.

Các bài viết khác trong chuyên mục