Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Cốt lõi của công việc tu sửa

Cốt lõi của công việc tu sửa

1564394749368306488 Kiến trúc sư & Kỹ sư Phòng thí nghiệm Phong cách: Kiến trúc sư Ahn Eung-jun

nhu cầu.

Bạn phải xem nếu nó có thể.

Và nó sẽ có thể.

Kết quả là

Nếu có thể, bạn có thể.

Một phương pháp mới 
Như giúp tạo ra một cái gì đó mới
Nó khiến bạn nghĩ rằng bạn có thể làm được.

đang tu sửa.
Tôi đã làm rất nhiều ngoài hai bây giờ.

Nhưng nếu sự lão hóa lớn
Xây dựng một cái mới mà không có
Nó sẽ là một lợi nhuận lớn.

Các bài viết khác trong chuyên mục