Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Tòa nhà đẹp hài hòa

1570725122050112800 Kiến trúc sư & Kỹ sư Phòng thí nghiệm Phong cách: Kiến trúc sư Ahn Eung-jun

1.5 Luật
9 điểm (chín điểm)
Lựa chọn vật liệu
Sử dụng màu sắc
Sử dụng kết cấu.
Tie (nút)

phần lớn
căn bản

Đó là nước ở đó
Để phù hợp với khí hậu và môi trường
Để được lên kế hoạch.

Đó là vì "sự hòa hợp".

Các bài viết khác trong chuyên mục