Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Thay đổi tất cả mọi thứ

Những năm 1980

Cơ sở vật chất dành cho người già, vì một môi trường tốt hơn
đang tu sửa. Một dự án khác do tôi phụ trách trong phòng thí nghiệm.

chức năng.
thiết kế.
Phương pháp.

Hãy dành thời gian này
Quần áo mới được mặc vào.

Sự cần thiết của sự mới mẻ.
Một số cái mới lịch sử 
Bảo tồn nó như lúc đó

Thay đổi tất cả mọi thứ.

Bản sắc đó 
Tạo một cái mới.

Tập đoàn. Mùa đông khó xây dựng 
Tôi nhớ. Mùa đông đó thực sự rất lạnh
Những công nhân xây dựng tần tảo chăm chỉ.

Nhìn vào bức tranh cuối cùng
Tôi nhớ đã giấu kỹ hệ thống thông gió.
Nếu điều đó lộ ra thì thật là khủng khiếp.
Tôi cảm thấy lo lắng khi đó

Các bài viết khác trong chuyên mục