Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Nó không cần phải phức tạp

Nó không cần phải phức tạp

Vanhaelen

đơn giản

Phức tạp
Không có lý do gì để thô bạo.

Đơn giản và
Bạn chỉ cần trông có tổ chức.

Không có lý do gì để sử dụng nhiều vật liệu.
Owayeol với chất liệu rẻ nhất, và
Nếu cho điểm tốt là điều tốt.

Vậy nên

Ngay cả sau một thời gian dài như một chiếc Benz
Nó có thể có giá trị của lịch sử.
(Tòa nhà Đại học nước ngoài)

Các bài viết khác trong chuyên mục