Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Phụ trách xây dựng Bảo hiểm Nhân thọ Kyobo tại Busan

Phụ trách xây dựng Bảo hiểm Nhân thọ Kyobo tại Busan

1999

Với thiên niên kỷ trước mặt bạn

Tình trạng sinh viên

Tôi lại ra đồng.

Mario Botta
Người thân yêu của tôi ở Busan
Lập kế hoạch cho một người ngoài hành tinh.

27 công nhân hiện trường
Sự quản lý.
Riêng anh phụ trách thi công nhà vệ sinh 16 tầng

Chỉ tính riêng tiền xây nhà vệ sinh là 1,6 tỷ.

4 tháng ở Busan

Chào đón thiên niên kỷ.

Sinh viên
Trong suốt cuộc đời đại học của tôi, cuộc sống đi nghỉ của tôi luôn diễn ra tại chỗ.

Chơi không buồn sao?

Ở trường trung học, tôi đã chơi nhiều hơn 10 lần so với những người khác
Dù có học cả đời cũng không may.

Ngay cả khi bạn bè tôi ra trường là bác sĩ và thẩm phán, họ ghen tị với tôi.

Các bài viết khác trong chuyên mục