Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Mở đôi mắt mới

Không cân bằng

Không giống như những gì tôi đã làm cho đến nay
Điều ngược lại hoàn toàn được thấy trong những ngày này.

Aldorothy.
Người này đang mở mắt mới trong những ngày này.

Corby
âm lượng
Cửa sổ ngang

Ngay cả khi không có điều đó

Tôi không thể nói nó quá đẹp 
Đó là một sự lãng phí

Mặc dù đó là một tòa nhà khá cũ
Thật tốt để trừ thời gian 
Tôi nghĩ.

Không cân bằng

Cảm giác thèm ăn của bạn được làm mới với một hương vị mới. "trang trí"

Để món ăn ngon hơn
Thích nó… . 

Các bài viết khác trong chuyên mục