Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Chất liệu và màu sắc

Edinburgh

Kết cấu của vật liệu và
Đó là một tòa nhà với sự sắp xếp màu sắc đẹp mắt.

Chất trắng này
Các vật liệu được sử dụng cho các bức tường bên ngoài là đơn giản, nhưng chúng trông hài hòa.
Kết cấu và sắp xếp màu sắc là tốt để sử dụng ngay

Tòa nhà phụ 
Việc sử dụng vật liệu và bố cục của không gian trông đẹp.

Nhưng
Thứ bậc của tòa nhà chính là yếu, nhưng nếu bạn nhìn nó một cách riêng biệt, cả hai tòa nhà chính đều rất khác nhau.
Sự đa dạng khác nhau là hấp dẫn.

Các bài viết khác trong chuyên mục