Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Không phản hồi

Cuộc sống hàng ngày của tôi là "tò mò".

Tôi luôn tò mò công thức để giải một đối tượng vấn đề là gì.

Ở Marc Antoire Lodge?
Còn về Sflow?
Corbusier?
Cô Bande Loe?
Lewis Kahn thì sao?

Bạn đã giải quyết nó như thế nào? ;!,? (: ♡ ♧ ♤ ☆ ♤ %> _ ♤ [Công thức nào là hợp lý?
Công thức nào là chức năng

Tôi luôn tò mò về công thức xét tuyển đại học.

Đó là kế hoạch của Ahn Eung-jun
Đó là hàng ngày. 
Tất nhiên, bạn chấm bi.
Tôi lên núi và đưa gió vào mũi
Họ ngủ quên.

Tôi nghĩ đó là Ahn Eung-jun.

Các bài viết khác trong chuyên mục