Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Kiến trúc nhất quán

Hãy kiên định.
Bằng cách đó nó không trở nên tồi tàn.

Việc sử dụng màu sắc cũng rất quan trọng
Việc sử dụng vật liệu (material) cũng phải có chức năng.
Nếu nó phù hợp với điều kiện khí hậu và môi trường
Nó phải là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Cảm thấy tốt 
Tôi nghĩ đó là từ viết tắt của "good job"

Các bài viết khác trong chuyên mục