Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Vật chất gọi là vật chất

Vật chất gọi là vật chất

Tiêu chuẩn hóa vật liệu làm vật liệu.
Nó không chỉ là thành phần.

Lập kế hoạch sử dụng nó như thế nào
Được cắt tỉa như vậy
Do đó, theo quy hoạch
Nó là một tài liệu nên được viết.

Đúng
Vật liệu rẻ
Tôi không thể sử dụng nó. 
Giữa cái nóng
Phù hợp với màu sắc.

Knock (cài đặt).
Cách của nút 
Đơn giản và rõ ràng 
Nên phù hợp với đặc tính của vật liệu.

Vật liệu phải được xử lý cẩn thận.

Các bài viết khác trong chuyên mục