Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Thái độ tích cực
1567017489317233709 Văn phòng kiến trúc Style Lab: Kiến trúc sư Ahn Eung-jun

Chủ động
Ẩn để không

Điều vui nhất

Nếu bạn suy nghĩ tích cực
Kỹ năng đi lên mọi lúc.

Nếu bạn nghĩ về cửa sổ nó một cách tích cực. Để loại bỏ giới hạn của cửa sổ

Bạn có hoạt động vào một ngày nào đó không
"Cửa sổ là cánh cửa, cánh cửa trở thành cửa sổ"

Các bài viết khác trong chuyên mục