Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Cửa hàng tốt Cửa hàng đẹp là gì?

Cửa hàng tốt Cửa hàng đẹp là gì?

1571095395165464792 Kiến trúc sư & Kỹ sư Phòng thí nghiệm Phong cách: Kiến trúc sư Ahn Eung-jun

Cửa hàng quần áo ở nước ngoài 
Các cửa hàng Hàn Quốc rất khác.

Cửa hàng quần áo Hàn Quốc 70% không có nội dung
Nó là trang trí.

Tôi không nói về hiện đại, thực thể hay công nghiệp.

Nó có nghĩa là không có nội dung.

Không thể hỗ trợ các tính năng triển lãm
Có thể là một cửa hàng tốt vào những năm 1970
Nó thậm chí có cảm giác như nó hoạt động tốt hơn như một cửa hàng.

Phong cách?

đó là
Trong cửa hàng
Bạn có chứa các đặc điểm của triển lãm không?
Nó quan trọng.

Nó sẽ tốn kém hơn?
chắc chắn… … .. Bạn không thể làm điều đó.
Tôi không thể vì tôi đã không cố gắng để xem nó.

Các bài viết khác trong chuyên mục