1566611570490300346 Kiến trúc sư & kỹ sư phòng thí nghiệm phong cách: Kiến trúc sư Ahn Eung-jun

phần lớn
Chức năng
Không gian
Trực quan
ổn định
Nó nên được thẩm mỹ.

Nhưng tôi không thể nói hết được.

Khác nhau từ người này sang người khác
Sự khác biệt giữa vị trí và suy nghĩ
Tạo sự khác biệt trong ngôi nhà của bạn.

Chúng tôi biết Hơn chi phí của vật liệu
Tôi thích những thứ trực quan và chức năng ... Và
Ngôi nhà đắt tiền gần giống nhau
Chất liệu khác biệt và chi tiết ẩn sâu.

Nhưng
Ẩn chi tiết ngoại trừ các chuyên gia 
Tôi không biết sự khác biệt lớn.

Các bài viết khác trong chuyên mục