Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Công ty ván sàn quy mô lớn trong nước không có trách nhiệm

Công ty ván sàn quy mô lớn trong nước không có trách nhiệm

국내 대형 마루업체 제품이다.
저게 왜떨어지지?

공장에서 만든게 하자가있는듯 하다.

그런데 그 업체

전화하니

전화받는 직원이 그런덴다.

담당자없다.
담당자 회의들어갔다.
밥먹으러갔다.

그리고 어렵게 통화 하니
당신네 하고싶은데로 해라.

통상 이렇게 제품 제작상 하자는
그 대형업체가 직접와서, 미안하다고 사과하고 재시공 해주는게 정석인데.

그 국내 대형 마루제작 업체 .
업무처리 이렇게하니 참. 아쉽다.

소비자가 만만한가보다.?

Các bài viết khác trong chuyên mục