Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Bản phác thảo quy hoạch tòa nhà Casenta
1659173183746970705 Kiến trúc sư & Kỹ sư Phòng thí nghiệm Phong cách: Kiến trúc sư Ahn Eung-jun

Nó là một tòa nhà casenta.
Vì giới hạn 
Vì mái nhà đã bị hỏng 
Ở giới hạn đó

Ngược lại, hãy đặt “tính chủ động”.

Bên ngoài là một bảng điều khiển rẻ tiền,
Tôi muốn tăng cường độ bằng chữ “A”.

Bằng mọi cách
Nó không cần phải trông giống như một nhà kho

Giống như một biểu tượng của khu phố
Nếu bạn nhìn nhầm, giống như một viện bảo tàng
Nếu bạn thấy nó, đó là một thành công.

Các bài viết khác trong chuyên mục