Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Một điều-AYUTT
1567156799299460916 Kiến trúc sư & kỹ sư của Style Lab: Kiến trúc sư Ahn Eung-jun

Đi vào một tòa nhà 
Ý tưởng cốt lõi là 
Một hoặc hai.

Các bổ sung khác
Đây là những điều ngẫu nhiên.

Loại lõi nó có
Hình dạng, thứ tự và thứ bậc của tòa nhà.
Được tổ chức.

Vì thế
Điều rất quan trọng là "một điều"

Các bài viết khác trong chuyên mục