Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách 2012. Thiết kế và xây dựng tu sửa Đại học Chongshin

2012. Thiết kế và xây dựng tu sửa Đại học Chongshin

Hàn Quốc
Một tinh thần sống
bão hòa
Đại học Chongshin

Mùa đông năm 2012
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi.

Rút xương 3 tháng.

Cảnh cứu trợ tận tụy, tấn công và kiểu quân đội
Học sinh trung học, nghị lực để thực hiện!

Vì vậy, làm

Cắt tỉa cẩn thận

Cuộn kinh thánh
Nước mắt lưng tròng.

Và đầy lòng biết ơn.
Nhờ anh ấy, tôi đã trở nên khỏe mạnh.

Các bài viết khác trong chuyên mục