Trang Chủ Danh mục kiến trúc 2012- Nhà máy nhiệt điện Boryeong Tổ máy số 1 và 2 Công việc khôi phục hiệu suất, Phòng điều khiển tích hợp Xây dựng mới

2012- Nhà máy nhiệt điện Boryeong Tổ máy số 1 và 2 Công việc khôi phục hiệu suất, Phòng điều khiển tích hợp Xây dựng mới