Trang Chủ Danh mục kiến trúc01. Thiết kế kiến trúc 2018-Thiết kế kiến trúc Hải đăng Geoje Pension

2018-Thiết kế kiến trúc Hải đăng Geoje Pension

Thời gian dự án: 2018
Tên dự án: Geoje Lighthouse Pension
Công ty chủ quản: Style Lab Architects & Engineers
Trách nhiệm: Thiết kế kiến trúc

Tổng quan thiết kế
Vị trí địa điểm: 609-3, Changho-ri, Sadeung-myeon, Geoje-si, Gyeongsangnam-do
Diện tích khuôn viên: 357m² (108,18 pyeong)
Quy mô tòa nhà: cao 3 tầng
Diện tích xây dựng: 199,73m² (60,52 pyeong)
Tổng diện tích sàn: 260,65m² (78,98 pyeong)
Tỷ lệ xây dựng trên đất: 55,95%
Tỷ lệ diện tích sàn: 73.01%
Số chỗ đậu xe: 5
Chiều cao: 12,53m
Kết cấu: móng khớp bê tông cốt thép + móng cọc / bê tông cốt thép mặt đất
Vật liệu cách nhiệt: Lớp chống cháy 150mm, 250mm
Vật liệu hoàn thiện bên ngoài: Starco, bê tông


My House in the Countryside: 2019.07 Giới thiệu

https://post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=21757270


Các bài viết khác trong chuyên mục