Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Ngược

Leuppi

Góc nhìn, ánh sáng, thông gió, năng lượng ...
Vỏ kép làm cho nó có thể.

Nhân tiện 
Nhìn bạn

Khoảng cách giữa da bên ngoài và bên trong
Đã dừng lại.

Đêm và ngày 
Từ trong ra ngoài
Từ ngoài vào trong 
Giống như một bộ lọc đang hiển thị 
Nếu nó rộng hơn một chút 
Nó phải là một hành lang.

Tôi có thể sử dụng cái này ở đâu?

Các bài viết khác trong chuyên mục