Trang Chủ Trường chủ sở hữu tòa nhà

건물주학교

Trường học của chủ sở hữu tòa nhà là một nội dung video để cung cấp thông tin cho các chủ sở hữu tòa nhà và chủ sở hữu tòa nhà tương lai.

Nó bao gồm rất nhiều thông tin từ ước mơ xây nhà, những cá nhân muốn có tòa nhà của tôi và tòa nhà văn phòng công ty, khi họ truyền lại những bí quyết kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực từ thiết kế kiến trúc, xây dựng, địa lý phong thủy, tu sửa.