Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Tòa nhà giống như một phòng trưng bày nghệ thuật

Tòa nhà giống như một phòng trưng bày nghệ thuật

1803031988882486837 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

늘 그런생각
Các bác sĩ cho biết thêm:
건물이 미술관
건물이 음악당
건물이 쇼룸
건물이 에버랜드
건물이 마음회과
건물이 자연
Các bác sĩ cho biết thêm:
이길
Các bác sĩ cho biết thêm:
바랜다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
Bởi vì
Các bác sĩ cho biết thêm:
장식따위 없이
Các bác sĩ cho biết thêm:
아무것도 안하고
깨끗하길 바랜다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
어느 멋쟁이 인친님 말씀처럼
“채워지는건 사람”이기에👍👏👏👏

Các bài viết khác trong chuyên mục