Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Hương vị của màu sắc của lá

Hương vị của màu sắc của lá

1761973487525454844 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

아침 빛
나무들의 색
Các bác sĩ cho biết thêm:
볼수있어요
Các bác sĩ cho biết thêm:
봄의 나뭇잎 색이 다채롭다면
여름과 가을의 다채로운색이 보여요
Các bác sĩ cho biết thêm:
같은나무를 심을 필욘 없어요
Các bác sĩ cho biết thêm:
사람마다 잘하는게 다르듯
Các bác sĩ cho biết thêm:
나무들도
나무들마다
Các bác sĩ cho biết thêm:
예쁠때가 다달라요
Các bác sĩ cho biết thêm:
어느것은 4월
어느것은 5월
어느것은 8월
어느것은 10월
Các bác sĩ cho biết thêm:
제각각 뽐내는 때가
다를 뿐이죠
Các bác sĩ cho biết thêm:
몇일전
보았던 땅도 그래서 설렘이 있던것이죠
Các bác sĩ cho biết thêm:
나무잎 색이 다양해서
다채로운 배경이 되기에
잎을 보면 입에 침이 고여요
Các bác sĩ cho biết thêm:
그 맛깔스러움
Các bác sĩ cho biết thêm:
Các bác sĩ cho biết thêm:
바둑을 두듯
3수, 5수를 봐야해요
Các bác sĩ cho biết thêm:
어느것은 배경을
어느것은 인지성을
어느것은 어떤각도에서
어느것은 어떤 의미에서
Các bác sĩ cho biết thêm:
어느 하나를 위한 바둑알 하나, 하나로써 말이죠

Các bài viết khác trong chuyên mục