Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúcĐịa lý phong thủy 내 땅을 어떻게 쓰느냐에 따라 값어치가 바뀐다

내 땅을 어떻게 쓰느냐에 따라 값어치가 바뀐다

1847639782394658298 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

어떤 땅보다
어떻게 쓸 땅인가가
Nó quan trọng.
Các bác sĩ cho biết thêm:
100평이더라도
120평처럼 써야한다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
고민도 없이
쓰면 100평을 80평도 올바르게 못쓴다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
내 땅도 똑똑하게 써야
공짜 잉여땅도, 비싼땅 처럼
쓸수있다

Các bài viết khác trong chuyên mục