Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc 다양한 활동을 할 수 있는 집이어야 한다

다양한 활동을 할 수 있는 집이어야 한다

1850499168120994680 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

Fran
Các bác sĩ cho biết thêm:
집안에서 모든걸
다할수있는 시대지만
Các bác sĩ cho biết thêm:
사람의 몸은
갈증을 느낀다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
바람도 쐬고
햇살도 맞고
코에 공기도넣고
Các bác sĩ cho biết thêm:
낮잠도 자고
농구도하고
Các bác sĩ cho biết thêm:
그런 더 재미있는게
마당에 있어야 한다.

Các bài viết khác trong chuyên mục