Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc 땅을 제대로 보려면 비오는 날을 주시해라

땅을 제대로 보려면 비오는 날을 주시해라

1814928061163042039 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

장마때 많은걸 볼수있답니다
Các bác sĩ cho biết thêm:
물이 들어오는 곳과
물이 흐르는 방향
Các bác sĩ cho biết thêm:
이는 건물을 지을때
놀이시설을 설치할때
텃밭을 설치할때
중요한 자료가 됍니다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
땅을 보는 여러 방법중
하나가 바로 “비”입니다
Các bác sĩ cho biết thêm:

Các bài viết khác trong chuyên mục