1599129367942106896 Kiến trúc sư & Kỹ sư Phòng thí nghiệm Phong cách: Kiến trúc sư Ahn Eung-jun

Sử dụng ảnh cho cá nhân
Ảnh chụp đã được phê duyệt.

Đã dừng lại.

Ánh sáng và những con người trong đó.

Khúc xạ ánh sáng

Khi ánh sáng tới truyền theo một góc nhất định
Tia khúc xạ bứt ra khỏi bề mặt ranh giới trong nước tại bề mặt pháp tuyến (mặt nước) là điểm tiếp xúc với nước ... . Hơn bất cứ thứ gì

Nguyên tắc ánh sáng khúc xạ
Ánh sáng là "sự khác biệt về tốc độ tiến triển theo vật chất".

Bởi vì như thế này 
Sóng nước và khúc xạ ánh sáng
Tạo ra một “bữa tiệc ánh sáng” không ngừng.

Ánh sáng vẫn còn 
Đó là "tắt" tốt nhất.

Kiến trúc nằm trong số đó, ánh sáng 
Tự nhiên
Tiếp cận là "sự thật" 

Các bài viết khác trong chuyên mục