Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Thành phần của một căn phòng không ảnh hưởng đến giấc ngủ

Thành phần của một căn phòng không ảnh hưởng đến giấc ngủ

1805522916478276792 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

숙면을 하려면 비워야한다
Các bác sĩ cho biết thêm:
하나만 비운다면
티비를 버리면된다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
다비운다면
티비와, 그림을 비워야. 한다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
방?
Các bác sĩ cho biết thêm:
그건 자는곳이기 때문에
보이는것이 없어야
Các bác sĩ cho biết thêm:
숙면을 할 수있는 환경?
매우단순하다
Các bác sĩ cho biết thêm:
비우면 그나마 자게된다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
이번에 새로 짓는 집
투시도는 건물주분이 하심.

Các bài viết khác trong chuyên mục