Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cáchLập kế hoạch 실제 땅을 입체적으로 파악해야한다.

실제 땅을 입체적으로 파악해야한다.

1852145338312377118 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

입체특징의 땅.
Các bác sĩ cho biết thêm:
가서보고
영상으로보고
로드뷰로 봐야할때가 있지만
Các bác sĩ cho biết thêm:
Đôi khi
Các bác sĩ cho biết thêm:
땅을 만들어서도 봐야할
대상이 있다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
나는 머리속에 스켄데이타가 있지만
일반인분들은 작게나마 눈으로봐야
Các bác sĩ cho biết thêm:
좋은 시간속에
좋은 대화가 되기 때문이다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
땅 500배 축소본.

Các bài viết khác trong chuyên mục