Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Khi bạn muốn có được không gian như ý muốn, tất cả những gì bạn cần là "trò chuyện"

Khi bạn muốn có được không gian như ý muốn, tất cả những gì bạn cần là "trò chuyện"

1764173290544196118 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

공방을 지을때
많은이들이 실수를 하는것은
Các bác sĩ cho biết thêm:

 1. 건물의 높이
 2. 빛의 사용
 3. 다용도성
 4. 4.색
 5. 5.등등등

  무수히 많다.
  Các bác sĩ cho biết thêm:
  Bởi vì
  Các bác sĩ cho biết thêm:
  가급적 기존 공방을보고
  기존공방의 시스템을
  보고, 많은대화를 해야
  Các bác sĩ cho biết thêm:
  보다,
  조금더,
  재미있게
  Các bác sĩ cho biết thêm:
  할수있다.
  Các bác sĩ cho biết thêm:
  Bởi vì
  Các bác sĩ cho biết thêm:
  대화가 필요하다
  Các bác sĩ cho biết thêm:
  Industrial Warehouse

Các bài viết khác trong chuyên mục