Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Các tòa nhà sẽ hoạt động ngay cả khi không có điện

Các tòa nhà sẽ hoạt động ngay cả khi không có điện

1752596940654027787 Kiến trúc sư & kỹ sư phòng thí nghiệm phong cách: Kiến trúc sư Ahn Eung-jun

Tòa nhà hiện đại phải có điện
Nó có hoạt động không 
Tại sao?

Là ai vì nó thoải mái? Các nhà thầu.
Vì đó là tiền, ai? Các nhà thầu.

Nhân tiện

Ánh sáng trong cuộc sống hàng ngày
Nó thực sự cần ít chức năng nhất, nghệ thuật.

Bởi vì ngôi nhà không phải là một đêm hay phòng họp.

Bởi vì

Rằng tòa nhà không có điện sẽ hoạt động
Nói.

* Nếu chỉ đổ giếng trời, ngưng tụ Vấn đề cách điện trở nên nghiêm trọng.
Đó là bí quyết để làm điều đó một cách đơn giản.
Sau khi thử khoảng 100, cơ chế rất dễ dàng.

Nếu ai đó chưa thử, nó sẽ đóng thành cục.

Stanton

Các bài viết khác trong chuyên mục