Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Tìm hiểu văn hóa đô thị trên khắp thế giới

Tìm hiểu văn hóa đô thị trên khắp thế giới

Được đăng trên Tạp chí Life năm 1982
Những câu chuyện về các thành phố.

Sách kỹ thuật đô thị.
Một cuốn sách văn học

Hơn những cuốn sách này

Người thường
Cuộc sống chung
Sự thật chung
Hình ảnh chung

그것들이 모인 “The Great Cities”

Nếu bạn nhìn vào cuốn sách này
Sau tất cả các bài thơ góc
Bạn có thể thấy nó một cách rõ ràng.

Đặc biệt là "màu sắc".

Các bài viết khác trong chuyên mục