Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Ánh sáng phải phù hợp với mục đích.

Ánh sáng phải phù hợp với mục đích.

1663500450999316445 Kiến trúc sư & Kỹ sư Phòng thí nghiệm Phong cách: Kiến trúc sư Ahn Eung-jun

Ánh sáng phải phù hợp với mục đích.
Cuốn sách là "yếu nhất" của ánh sáng
Ánh sáng làm tổn thương cuốn sách.

Vì không nên có ánh sáng.
Thư viện này.? Tôi đã thay đổi vị trí của ánh sáng.

Hơn 365 ngày tiếp xúc
Chỉ một ngày là lộ diện
Trên thực tế, bạn đã đúng.

Chuyển ánh sáng,
Góc ánh sáng,
Sắc độ ánh sáng

Cách bạn thiết lập nó rất quan trọng.

Như bạn biết trong tòa nhà
Ánh sáng rẻ nhất
Đó là một trường hợp chỉ hiển thị ánh sáng.

Thư viện Sao paulo

Tất nhiên, có những nơi chỉ chiếu ánh sáng.
“Câu lạc bộ, Đêm Gwanggwang”

Tuy nhiên, bạn không thể trang trí tòa nhà như một hiệp sĩ.

Các bài viết khác trong chuyên mục