Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúc Khối xây dựng phải được làm bằng vật liệu tốt

Khối xây dựng phải được làm bằng vật liệu tốt

1803367732314431046 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

면을 만든다는건
Mass(덩어리, 볼륨감)를
보호하기 위함이다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
때문에 외장재료는
Mass와 볼륨의 느낌이
잘표현되는 재료가
좋은면을 만들게 된다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
그것이 “완성도”인것이다.

Các bài viết khác trong chuyên mục