Trang Chủ BlogKiến thức kiến trúcĐừng bị lừa Bay xây dựng qua người quen

Bay xây dựng qua người quen

1805874025910630111 스타일 랩 종합건축사사무소 : 건축사 안응준

참 잘~한다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
난 몰라
Các bác sĩ cho biết thêm:
이런현장 2번다시
생각하고싶지 않다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
건물주 형이 시공자이신데
이렇게 하신다.
Các bác sĩ cho biết thêm:
친 동생집을 이렇게 짓고 계셨다
헐!
Các bác sĩ cho biết thêm:

Các bác sĩ cho biết thêm:
늘 말씀드리지만
지인분치고 공사잘하는분 20%쯤 되는듯.
80%는 속상해 하신다.

Các bài viết khác trong chuyên mục