Trang Chủ BlogPhòng thí nghiệm phong cách Lý do xây nhà
1754864916849674591 Kiến trúc sư & kỹ sư phòng thí nghiệm phong cách: Kiến trúc sư Ahn Eung-jun

Ngay cả trong không gian trong nhà

Nó nên được mở rộng theo cách này hay cách khác.

Không gian trong nhà là
Độc lập, giới hạn, ranh giới, quan hệ, mở rộng và hiệu quả.


Như một căn hộ
Nếu bạn có ranh giới
Môi trường hòa hợp bị giảm sút.

Người.
Gia đình.
Cuộc trò chuyện là cuộc sống. .

웃고, 떠들고 함께하는게 새로운시작이라 어색할수있을진 몰라도 .


Bạn sẽ sống vụng về cả đời chứ?

Kết nạp mọi người
Nó phải là một mối quan hệ tự nhiên cảm ứng với môi trường.

Có nhiều ngôi nhà và nhiều tòa nhà,

Lý do xây nhà mới hoặc công trình mới
Đó là "trở nên tốt" bằng cách thay đổi những gì còn thiếu

Residenc M = DSC_2322

Nếu bạn giỏi lập kế hoạch thiết kế kiến trúc 
Một nửa giống như đã hoàn thành

Các bài viết khác trong chuyên mục